Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych Klientów, zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego, umieszczonego pod adresem www.fishchaser.pl, jest: Fishchaser Daria Nowak, Tomaszkowice 531, 32-020 Wieliczka.

Dane osobowe Klientów zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

Przekazane od Klientów dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO w celu realizacji zamówienia, wysyłki towaru i podpisania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np.wystawieniu faktury

Administrator gromadzi dane osobowe Klientów w postaci:

– nazwa podmiotu/ imię i nazwisko,

– adres ,

– numery telefonów, adresy mailowe,

-numer nip w przypadku innych przedsiębiorców dla których są wystawiane faktury.

  1. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. Operatorzy usług pocztowych lub kurierskich
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  3. Dostawcy usług księgowych i informatycznych.

3. Sklep korzysta z usług statystycznych (np. Google Analytics). Dochowujemy wszelkich starań, żeby dane klienta były bezpieczne i nie udostępniamy ich żadnym innym podmiotom niezwiązanym z funkcjonalnością serwisu. Używamy plików cookies w celu monitorowania statystyk odwiedzin strony.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, jak również prawo do ich edycji lub usunięcia oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt, a odpowiemy na wszystkie pytania w tym zakresie.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.